phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 16-10-2012
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
Điền dấu thích hợp vào ô trống

1: 100.000 1:500.000 1:1.000.000ĐS : 100 km
Câu 2
Một bản đồ có tỉ lệ 1:2.000.000, cho biết khoảng cách 5 cm trên bản đồ tương ứng với ngoài thực tế là bao nhiêu km?


1. Phương hướng trên bản đồ.
Bắc
Nam
Đông
Tây
Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta phải dựa vào đâu ?
Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ.
- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến

Theo quy ước:
+ Kinh tuyến:
- Phía trên chỉ hướng Bắc
- Phía dưới chỉ hướng Nam
+ Vĩ tuyến:
- Bên phải chỉ hướng Đông.
- Bên trái chỉ hướngTây
Bắc
Nam
Đông
Tây
Tây Bắc
Đông Nam
Đông Bắc
Tây Nam
Đông-Đông Bắc
Tây-Tây Bắc
Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
Quan sát bản đồ và cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A,B,C,D?
OA 
Bắc
OB 
Nam
OC 
OD 
Đông
Tây
Bắc
Đông
Nam
Tây
Bản đồ vùng cực bắc
Nam
Nam
Nam
Nam
1. Phương hướng trên bản đồ.
- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Theo quy ước:
+ Kinh tuyến:
- Phía trên chỉ hướng Bắc
- Phía dưới chỉ hướng Nam
+ Vĩ tuyến:
- Bên phải chỉ hướng Đông.
- Bên trái chỉ hướngTây
Nếu trên bản đồ không có kinh tuyến và vĩ tuyến thì ta dựa vào đâu để xác định hướng ?
Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
Hãy xác định các hướng còn lại ở hình 2
B
B
O
H.1
H.2
y
Đ
k
N
e
T
1. Phương hướng trên bản đồ.
- Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
Theo quy ước:
+ Kinh tuyến:
- Phía trên chỉ hướng Bắc
- Phía dưới chỉ hướng Nam
+ Vĩ tuyến:
- Bên phải chỉ hướng Đông.
- Bên trái chỉ hướngTây
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
1. Phương hướng trên bản đồ.
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
Kinh độ của 1 điểm là gì ?
+ Kinh độ của một điểm là khoảng
cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi
qua điểm đó đến kinh tuyến gốc
Vĩ độ của 1 điểm là gì ?
+ Vĩ độ của một điểm là khoảng cách
tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm
đó đến vĩ tuyến gốc
Toạ độ địa lí của 1 điểm là gì ?
+ Toạ độ của một điểm chính là kinh độ và vĩ độ của địa điểm đó trên bản đồ.
Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
A
B
Điểm C có kinh độ là 200 tây và có vĩ độ là 100 bắc
Cách ghi tọa độ địa lý của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới
Ví dụ
200 Đ
200 B
A
B
300 Đ
200 N
A
B
250 Đ
200 B
A
300 Đ
150 N
B
Em hãy xác định tọa độ địa lí của điểm A và điểm B ở hình bên?
Một học sinh viết toạ độ địa lý: Điểm A,B như sau, đúng hay sai ? Vì sao ?

Sai vì thiếu vĩ độ.
250 N
200 Đ
B
150 T

A
Sai vì vĩ độ viết trên.
Bài tập 1. Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
Nhóm 1: Hướng bay từ Hà Nội
+Đến Viêng Chăn
+Đến Gia-các-ta
+Đến Ma-ni-la
Nhóm3: Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C trên hình 12.
Nhóm 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có toạ độ địa lý:
3. Bài tập
Nhóm 2: Hướng bay từ:
+Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
+Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
+Ma-ni-la đến Băng Cốc

1400 Đ
00
1200 Đ
100 N
1. Phương hướng trên bản đồ.
2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ

Nhóm 1:
Hướng bay:
Hà Nội -> Viêng Chăn :
Hà Nội -> Gia-các-ta :
Hà Nội - > Ma-ni-la:
Nhóm 2:
Hướng bay:
- Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng cốc: Bắc
- Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma- ni- la: ĐB
- Ma-ni-la -> Băng cốc: Tây

Tây nam Nam Đông nam
Nhóm 3:
Toạ độ địa lý của các điểm A,B,C :
A
1300 Đ
100 B
B
1100 Đ
100 B
C
1300 Đ
00
Nhóm 4:
Các điểm có toạ độ địa lý là:
E
1400 Đ
00
D
1200 Đ
100 N
Bài tập 2

Một cơn bão xuất hiện ở biển đông, tâm bão ở kinh độ 1200 đông và vĩ độ 200 bắc. Tìm vị trí tâm bão trên bản đồ?
Bài tặp 3
Một con tàu đang gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu tại địa điểm có toạ độ địa lý 1300 đông và 150 bắc. Chỉ vị trí của con tàu trên bản đồ?
1. Một từ gồm 7 chữ cái, một trong những yếu tố dùng để xác định phương hướng trên bản đồ.
V
Ĩ
T
U
Y

N
X
Í
C
H
Đ

O
B

N
Đ

V
Ĩ
Đ

K
I
N
H
Đ

Trò chơi ô chữ
2.Một từ gồm 7 chữ cái dùng để chỉ đường chia trái đất thành 2 phần bằng nhau.
3.Một từ gồm 5 chữ cái. Đây là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đát.
4.Một từ gồm 4 chữ cái. Đây là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến đường xích đao.
5.Một từ gồm 6 chữ cái. Đây là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.
Toạ độ
Sơ đồ tư duy một số kiến thức trọng tâm về bản đồ
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Thanh Hương.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.